Všesportovní oddíl - SK Hala LužinyNaši cvičitelé

Kolandová Dagmar
I. tř. cvič. předškolních dětí
Lektor L1 pro předškolní děti
III. tř. cvič. rekreačních sportů

Arazimová Milena
III. tř. cvič. předškolních dětí

Kubátová Iveta
III. tř. cvič. předškolních dětí
III. tř. hudebně pohybové formy

Fialová Darina
diplomovaný cvičitel předškolních dětí
III. tř. všestranného cvičení dětí

Zámečníková Michaela
III. tř. všestranného cvičení dětí

Kubát Jan
III. tř. cvičení předškolních dětí

Lukášová Jitka
III. tř. pobyt v přírodě

Poláková Lucie
I. tř. všeobecná gymnastika (VGA)
II. tř. zdravotní tělesná výchova
III. tř. cvič. předškolních dětí

Navrátilová Bára
III. tř. cvičení předškolních dětí

Šeplavá Hana
III. tř. cvičení předškolních dětí

Jakub Kolanda ©2010
poslední update 03.09.2017